DISTANČNI BLOK L

Želena uporaba prej omenjenih distančnih blokov je bila razširjena z novo zahtevo. Distančnikih z enostranska povezavo industrijskih tal v dvoranah ali na prostem z novo geometrijo. Nova geometrija ima L-obliko namesto izvirne U-oblike.

Video predstavitev

Zaupajo nam